Total Pageviews

Wednesday, May 2, 2012

En av vårens vakreste eventyr

Endelig fikk jeg tid og anledning til å dra på min årlige tradisjon, å være tilskuer til et av vårens vakreste eventyr.  Spørsmålet var, om orrfuglene ville være på plass i år også ?

Etter å ha fulgt orrfuglenes liv og lagnad i nesten 20 år, har utviklingen vært heller dårlig.
I Haugesund og kommunene rundt har orrfuglbestanden gått sakte men sikkert nedover.
Da det ikke er noe nevneverdig jakt på orrfugl i disse kommunene, må årsakene være noe annet.
Igjengroing av orrfuglens leve og beiteområder og ikke minst spillplasser kan være en av mange årsaker.  Det har også vært en eksplosiv økning av mår bestanden, kan dette være en annen årsak ?

Hønsehauk bestanden i disse kommunene er for tiden nede på et lavmål, så denne arten utgjør ingen trussel.

De seneste årene har jeg lagt merke til at på de røde øyenbrynene sitter flere av den besatte blodsugende  flåtten. Får fuglene også problemer av flått- bitt og deres bakterier, slik vi mennesker kan få. ?

Kringsjås venner med Tom Melkevik i spissen har satt i gang et prosjekt litt øst av Haugesund med å gjenoppta sauedrift og avsviing av lyngheiene. Slik hindrer en at kulturlandskap og lynghei gror fullstendig igjen. Om noen år håper vi at dette vil ha en positiv virkning på orrfugl bestanden.Morgen-rød.....


Allerede flere timer før soloppgang kommer den første orrfuglen inn på spillplassen. Den buldrer og hysjer, og så får den følge av enda en som lander med et bulder rett ved teltet mitt.
Denne leiken hadde opptil 10 spillende hanner for seks år siden, og nå i dag var det bare to igjen.  Flere enslige individer spiller hver for seg på sitt eget lille høydedrag, men kommer ikke innom leikplassen.

Tydelig at denne er veldig plaget av ett eller annet rundt på kroppen. Kan det være flått, som vi kan se mange av på de røde og blodfylte  øyenbrynene?. Når det kun er to spillende haner, blir det lite action og kamper. Disse to kjenner hverandre og vil nødig bruke unødvendig energi på å kjempe om de hønene som viser seg på leikplassen. 
En flott opplevelse ble det, og endelig varmere i lufta.