Total Pageviews

Friday, May 30, 2014

Stor salamander

Stor salamander er et amfibiedyr som er svært avhengig av dammer og små tjern. Kommuner i Norge har en forpliktelse i å vareta disse tjern og dammer som salamanderen bruker til å legge egg og forstre opp sine små unger, da salamanderen er en rødliste art, altså serkt truet for utryddelse.. 
Haugesund kommune tar ansvar og har gjennomført registreringer av salamanderens forekomst i kommunen og senere vedlikehold og rensk av dammer truet av gjenngroing. 
I 1999 gjennomførte jeg en storstilt registrering av et stort antall dammer og tjern, hvor det ble funnet forekomster av stor salamander i et lite utvalg dammer og tjern. Noen av dammene som det ble registrert salamander i, sto i fare for å gro igjen. Det ble besluttet at noen av de viktigste dammene måtte reddes, og det ble gjennomført noen tiltak som å renske opp dammene, enten med gravemaskin eller graving for hånd med rive og spade. Noen helt nye dammer ble gravd ut, som erstatningsdammer. 

Spenningen var derfor stor da jeg i år 2014 startet med en ny registrering av  stor salamander i kommunen. Resultet ble passe bra, noen av dammeme som ikke var vedlikeholdt,  hadde salamanderen forsvunnet da det ikke var nok vann i dammen. 
Men det positive var at der det var gravd og vedlikeholdt i dammene, var bestanden av salamander i ekspansjon. Det var blitt så mye, at de har flyttet til flere nærliggende dammer i nærheten.

Stor takk til naturvernleder i Haugesund kommune for oppdragetFeller ble brukt i prosjektet, for å se om det var salamander i dammer.

Her hadde tre salamandere funnet veien inn i en av fellene


Salamanderen er et amfibiedyr, og kan leve både på land og i vann, men må opp til overflaten og trekke luft.Tuesday, May 27, 2014

Roger Mår

I mårskogen.

Nå har jeg brukt mye tid på Roger Mår i et fantastisk lite skogholdt i nærheten av der jeg bor. Det begynte med ett kamera ( Nikon D200) som jeg lagde en vanntett kasse  til, og koblet til en IR detektor og en ekstra batteripakke. Kamera ble plassert i nærheten av en fin hul stubbe jeg fant for over ett år siden. 
Det var da jeg begynte på planlegge mår-prosjektet. Jeg begynte å legge ut mat til måren, ( fiken er den spesielt glad i) tidlig på ettervinteren. De første ukene var Roger Mår bare aktiv på den mørkeste delen av døgnet, men ettersom døgnet stadig blir lysere og lysere, ble Roger også aktiv på dagtid.

Jeg tror Roger Mår har vent seg til meg, da jeg er i skogen flere ganger i uken. Det er ikke ofte jeg ser han, men hører på fugle varslingen at han ikke er langt unna. På bildene ser jeg at han har vært og forsynt seg med fiken bare ti minutt etter at jeg har lagt det ut.
Heldigvis er det lite folk som går i denne skogen, så alle kameraene mine får stå i fred. 
Ved en naturlig dam, plasserte jeg et annet kamera (Canon Eos 5D ), men når det ikke regner på en stund, tørker denne dammen ut.
Til å begynne med hadde jeg litt problemer med IR detektoren, den utløste ikke når Roger var foran kamera.  Etter noen ukers prøving og feiling fikk jeg de bildene jeg ønsket. Et tredje kamera  ( Canon 40 D) står inne i gamleskogen, hvor jeg vil har Roger gående over et tre som har veltet under en storm for noen år siden. Også her har IR detektoren vist seg å vær litt trøblete.  Har justert litt på plasseringen av den, og håper på noen fine bilder de neste dagene.

Saturday, May 3, 2014

Vårens vakreste eventyr 2En liten filmsnutt fikk jeg med mitt nye GoPro 3+ kamera, fjernstyrt fra kamuflasjen som ligger 12-14 meter borte.For første gang var min kone med. Jeg hadde lyst at hun skulle oppleve de fine stundene jeg har hatt ute i vår fantastiske natur.