Total Pageviews

Friday, May 30, 2014

Stor salamander

Stor salamander er et amfibiedyr som er svært avhengig av dammer og små tjern. Kommuner i Norge har en forpliktelse i å vareta disse tjern og dammer som salamanderen bruker til å legge egg og forstre opp sine små unger, da salamanderen er en rødliste art, altså serkt truet for utryddelse.. 
Haugesund kommune tar ansvar og har gjennomført registreringer av salamanderens forekomst i kommunen og senere vedlikehold og rensk av dammer truet av gjenngroing. 
I 1999 gjennomførte jeg en storstilt registrering av et stort antall dammer og tjern, hvor det ble funnet forekomster av stor salamander i et lite utvalg dammer og tjern. Noen av dammene som det ble registrert salamander i, sto i fare for å gro igjen. Det ble besluttet at noen av de viktigste dammene måtte reddes, og det ble gjennomført noen tiltak som å renske opp dammene, enten med gravemaskin eller graving for hånd med rive og spade. Noen helt nye dammer ble gravd ut, som erstatningsdammer. 

Spenningen var derfor stor da jeg i år 2014 startet med en ny registrering av  stor salamander i kommunen. Resultet ble passe bra, noen av dammeme som ikke var vedlikeholdt,  hadde salamanderen forsvunnet da det ikke var nok vann i dammen. 
Men det positive var at der det var gravd og vedlikeholdt i dammene, var bestanden av salamander i ekspansjon. Det var blitt så mye, at de har flyttet til flere nærliggende dammer i nærheten.

Stor takk til naturvernleder i Haugesund kommune for oppdragetFeller ble brukt i prosjektet, for å se om det var salamander i dammer.

Her hadde tre salamandere funnet veien inn i en av fellene


Salamanderen er et amfibiedyr, og kan leve både på land og i vann, men må opp til overflaten og trekke luft.No comments:

Post a Comment