Total Pageviews

Saturday, July 21, 2012

Havørnen fra vest, "Skotty"

Salten Nord Norge


Det var våren 1993, to havørn-unger ble klekket i et reir i Salten, Nord-Norge.
Da havørn-ungene var blitt 7 uker gamle, ble en av dem tatt ut av reiret. Denne havørn-hunnen skulle nå, sammen med andre havørn-unger fra andre reir i dette området, bli eksportert over Nordsjøen til Skottland. 


Prosjekt Havørn


Prosjekt havørn startet i 1973, i regi av WWF (verdens villmarksfond), men ble allerede i 1974 overtatt av NOF (norsk ornitologisk forening). Prosjektet går ut på å samle informasjon om havørn over hele landet. De kartlegger hvor havørna hekker, overvåker gamle reirplasser og leter etter nye reir. Ringmerking av unger er et viktig redskap for å skaffe ny kunnskap om artens vandringer og hekkebestandens utvidelser. I I976 kom Norge med i et internasjonalt fargemerkingsprogram for havørn. Dette betyr at alle norske havørner som ringmerkes får en blå ring på høyre fot, som markerer nasjonaliteten. På venstre fot settes det på en farget årskodering som kun gir opplysning om merkeåret. For å finne merkestedet i Norge må selve ringnummeret leses av. Fra 2012 er årskoderingen byttet ut med en svartfarget ring med en kode bestående av store bokstaver og tall. Dette vil gjøre at det blir lettere å kunne lese av koden med kikkert eller på bilder. De aller fleste fylker i Norge har sitt eget prosjekt havørn, men må rapportere til prosjekt havørn Norge. 

Gjeninnføringsprosjektet i Skottland


Etter at havørna ble utryddet på De Britiske øyene, ble det fraktet 131 havørnunger fra Norge til vestkysten av Skottland, gjennom to perioder fra 1975 til 1998. 
I fase 1, 1975-1985, ble 85 havørn-unger fraktet over Nordsjøen, hvor 82 av dem ble sluppet fri på øya Rum. 
I den andre fasen, 1993-1997, ble det overført 46 nye havørnunger som ble sluppet fri på vestkysten av det Skotske fastlandet. 

I 2005 var det estimert 35 hekkende havørnpar som et resultat av gjeninnføringsprosjektet. Pr. dags dato er tallet noe høyere (Pers.med. Alv Ottar Folkestad, 2005).


Skotty
Mange av havørn-ungene som ble sluppet fri i Rum 1993 spredte seg rundt lokalt de første årene. En av disse tok turen nordover, og ble på vinteren/våren 1993/94 observert både på Hebridene og Shetland. Neste observasjon ble gjort i oktober 1994 på Fræna i Møre og Romsdal i Norge. Vingelappene kunne fortelle at det var den merkede ørna WTE Red 7, og det viste seg at dette var havørn-hunnen som ble tatt ut av det reiret på Salten i Nord-Norge året før. I Mai 1997 kom det meldinger fra Sandsfjorden i Rogaland at WTE Red 7 var blitt observert. Det ble forventet at hun skulle etablere seg med make, men hun slo seg ikke til ro her.


Mars 1999 ble hun oppdaget av meg i Vindafjord, og jeg har fulgt henne siden. Ettersom jeg fant ut at hun var kommet til Norge helt fra Skottland gav jeg henne kallenavnet "Skotty". Hun har siden 2000 hekket vellykket, og fått 1-2 unger på vingene hvert år.

Mellom 1999 og 2004 var det ennå mulig å se vinge merkene på Skotty, men de ble mer og mer slitt og 2005 var merkene helt borte

Skotty i stup, for å fange en fiskFast fisk i klørne


Her forberedes ringmerking av havørnungerIkke alle reir er like lett tilgjengelige, noen reir er plassert i toppen av kraftige trær, gjerne 15 til 20 meter over bakken.  Der noen av trærne mangler greiner de første 10-12 metrene å klatre oppover på, så det er utfordringer å komme seg opp til reiret. 


Ringmerking av havørn unger gir svar på noe av havørnenes liv, hvor mye mattilgang de har gjennspeiler noe av hekkeresultatet. Hvor gamle de blir, hvor lang de vandre før de finner seg et territorium selv. osv osv

Hannen i paret forsvant i 2010/11, og en ny hann kom inn og overtok farsrollen i hekkesesongen 2011.Nå er det bare en blank metall ring som avslører at dette er skotty

Skotty er nå 19 år gammel, og det skal bli spennende og følge livet hennes videre. I 2010 mistet hun maken sin, uvisst hvilke grunner.  Allerede året etter var det kommet inn en ny hann, og denne var ringmerket og ut av fargekombinasjonene på ringene var denne født i 2003.  Har ikke fått tilstrekkelige gode bilder slik at jeg kan lese av ringnummeret for å finne ut hvor den kommer fra. Dette blir en oppgave jeg kommer til å jobbe med de neste årene.
Den nye hannen er ikke så erfaren med å fange fisk, her mister den byttet sitt.
Dag Brynjelsen


Kilder:
http://www.snh.org.uk/pdfs/publications/on-line/naturally%20scottish/sea%20eagles.pdf
http://www.white-tailed-sea-eagle.co.uk/reintroduction-success.html