Total Pageviews

Tuesday, August 5, 2014

Ørnesafari

Det ble en opplevelsesrik helg de første dagene i august, da jeg endelig fikk tid til å dra på sjøen med min sønn og besøke ørne-vennene våre. Vår egen private ørne-safari.

Om de kjenner oss igjen etter nesten fem ukers fravær, skal være usagt, men ørnene kom faktisk imot oss der vi nærmet oss området deres. Før jeg hadde sluppet fisken i kastet, var begge på vingene og de nærmest konkurrerte om hvem som var først. Det må være de store mat hungrige ungene som trigger foreldrene til å bli så ivrige. På det nærmeste var hannen bare fem-seks meter fra båten. Noe bilde ble det ikke da, for det ble for nærme, glemte å zoome ut !!!!


Denne gangen var den bare ca 10-12 meter fra båten, og fylte opp mesteparten av bildet


vanskelig å følge ørna når den er så nær


Siden vingespennet på en havørn er over 2,5 m fra vingespiss til vingespiss, forsvinner de ut av bilderammen når de kommer så nær
Blikket er festet på fotografen etter at den har fått fast fisk i klørneKveldslyset  satte en fin ramme på en flott opplevelsePå kvelden ble det mørkt og vi prøvde på litt panorering