Total Pageviews

Sunday, February 24, 2013

Ringmerket havørn

Det hender jeg tar bilder av havørn som er ringmerket, og når jeg har dem såpass nære at jeg kan lese av ringnummeret, kan jeg finne ut hvor den kommer fra. Dette synes jeg er veldig spennende, da jeg selv driver og ringmerker havørnunger hver sommer.
 Ved å ringmerke ørneunger kan vi finne ut en god del av det mystiske livet deres, som hvor gamle de kan bli, hvor langt de vandrer før de finner sitt eget område og make hvor de etablerer et territorium som de vil forsvare med nebb og klør resten av livet. Det er også interessant å se hvor mye de vandrer de første 4-5 leveårene sine.
Ringene vi setter på ørnene har for Norge alltid en blå ring på høyre fot, mens på venstre fot varierer det fra år til år.  Dette for at en på lang avstand skal kunne skille de forskjellige års klassene fra hverandre.
Selv om havørna er nesten dobbelt så stor som ravnen, har sistnevnte ingen eller liten respekt for rovfuglen.


En havørn unge ringmerket i Sjauna området i  Svensk Lappland juli 2005, var på besøk i Ålfjorden i mars 2006.  Senere samme vår ble en ung havørn sett på/ ved Bjerkreim med grønn ring på høyre fot. Dette kan ha vært samme individ.   Dette er en havørn jeg ringmerket selv som unge i Vindafjord, ( sønn av Skotty ) juni 2003. Denne fotograferte jeg selv i Ålfjorden Sveio  februar 2007. Denne har mulig etablert seg med make i samme fjord hvor jeg fotograferte den. 
Helt sikker er jeg ikke, men jobber med saken. Prøver å få tatt bilder av den fuglen i paret som har ringer. men etter hvert som ørnene blir eldre, blir de mer og mer forsiktige og sky.

Ring nr N0 70, er en unge jeg merket selv 7/6 i 2012  helt nord i Sveio , fotografert i Ålfjorden noen mil lenger sør i Sveio

Ring nr N0 65 ringmerket jeg 3/6 2012 langt sør i Tysvær og fotograferte den i Ålfjorden februar 2013, den har altså flyttet nordover noen mil.

1 comment:

  1. Flotte bilder og interessant info om ringmerking av havørna. :)

    ReplyDelete