Total Pageviews

Tuesday, June 18, 2013

Havørn safari i regi av Stiftelsen Haugesjøen

Andre året på rad skal det i år også arrangeres havørnsafari.

Første turen gikk allerede lørdag 15 juni, med  motor seilbåten Kaja.
Turene går i fra Kårstø kai, like ved gassterminalen. Turen tar ca 2 timer, der en får se både havørn, grågås i store mengder, storskarv, sel som steinkobbe og andre sjøfugler.

På vår første tur i år, fikk vi havørna ned flere ganger,  Ved ett av tilfellene, hvor en måke hadde slukt en fisk, fulgte havørna etter måka og tvang den til å gulpe opp fisken ( det er smartere å ofre fisken enn livet), klarte ørna å fange fisken i lufta før den traff vannflaten. Etter stor begeistring fra tilskuerne.

Neste tur blir onsdag 19 juni klokken 1800, Kårstø kai. deretter går det hver lørdag og onsdag i noen uker.Her er rett etter at ørna fanget fisken i luftaHavørna kom rett over båten og vurderte størrelsen på fisken før den gikk til "angrep"Noen observante folk så to storlom i sjøen, og blant de mange hundre grågjessene, var det en hvit snøgås, som egentlig skulle vært i arktisk nå. 

1 comment: