Total Pageviews

Monday, April 21, 2014

Havørn

Nå er det full fokus på reproduksjon hos havørnene. De aller fleste havørnparene jeg har under mine "vinger "  ligger nå hunnen og ruger på de nylagte eggene. Hannen sørger for mat til hunnen mens hun ligger på eggene i den måneden det tar før eggene klekkes. Han kan også avløse hunnen noen timer, slik at hun kan få litt luft under vingene.  De aller tidligste la eggene allerede i begynnelsen av april, så eggklekkingen skjer i månedskiftet april/mai.

Hekkesuksessen er avhengig av flere faktorer, slik som mattilgang, vær og temperatur, forstyrrelser fra andre ørner (havørn og kongeørn) og ikke minst nyskjerrige mennesker som kommer for nær reirområdet og oppholder seg der for lenge. Så min oppfordring er ; trekk ut av området hvis dere oppdager ørner som kretser over dere og kakkler urovekkende. Da kan hunnen igjen legge seg på eggene og ruge videre.

Påsken er den tiden jeg bruker å sjekke forholdene  og statusen til ørneparene "mine".
Rekker ikke alle, da det er kommer opp mot 30 havørnpar i mitt nedslagsfelt Sveio, Karmøy, Haugesund, Tysvær og Vindafjord kommune.

Så langt har jeg bare fått sjekket  12 reirområder, og det er kun i ett reir jeg har konstatert at hunnen ligger på reiret. Dette har sin naturlige forklaring at reiret er lett å observere fra på langt hold. Andre reir ligger mer skjult og utilgjengelig, da må jeg vente til de første ukene av mai for å se om de voksne går inn med mat til unger i reiret.Hannen i det paret der hunnen ligger på reiret kom villig ned og plukket fisk, men det var kun den ene gangen, så var det slutt. Den spiste til og med maten selv, han delte ikke med maken, noe hun ikke syntes var særlig galant av ham, så hun ga ham en liten sjennepreken.

En ung kongeørn kom over reiret, og da måtte hu mor sjøl forlate reiret og vise hvem som var sjefen i akurrat dette området. Hannen måtte først avløse henne før hun brusket seg mot kongeørna.

 
Dette kan være svært farlig for begge arter at  en utenfor trenger inn på en annens art territorie. I fjor fant jeg en død kongeørn under et havørnreir. Dette førte også til at havørna avbrøt hekkingen, kanskje fordi hunne også ble skadet i sammenstøtet mot kongeørna.

No comments:

Post a Comment