Total Pageviews

Friday, February 10, 2012

Ørnefjorden 1

Det var vintrene 2005, 06 og 07 at jeg som ivrig havørn fotograf og entusiast opplevde noe høyst uvanlig så langt sør i landet. Jeg hadde 31 havørn  ( 2006)  i et fjordområde, 29 av disse var i lufta samtidig. Men dessverre var de flere kilometer fra meg så noe godt bilde ble det ikke.

  I fjordene noen mil øst for Haugesund er det fler store terskelfjorder.  Fjordene består da av mye brakkvann, som ofte fryser til mye raskere enn ferskvann.  Ivrige isfiskere er å observere på isen kun få dager etter at isen har lagt seg.  De er på isen lenge før kommunens folk vil betraktet isen som sikker. men hva gjør man ikke for storfisken.

Hvorfor var det så mye havørn i denne fjorden disse vintrene ?. Noe fasit svar har jeg ikke, men noen teorier har jeg.
Mange isfiskere sløyde fisken på isen og lot restene ligge igjen på isen, og de fiskene som ikke holdt mål, ble kastet på isen. Dette lokket ørnene til området og en kunne observere ørnene sitte på fjelltoppene rundt fjorden i påvente av at fiskerne skulle forlate isen slik at ørnene kunne få seg et herremåltid.

Langt ute hvor isen var utrygg for mennesker  kunne ørnene samle seg i små og større flokker. På bildet en gjeng på 15 havørn og en rødrev som krysset fjorden på isen.


Om de hadde et rådslagningsmøte om hvilken jaktstrategi de skulle bruke denne dagen, skal være usagt. Etter en stund lettet ørnen enten en og en eller flere i sammen og begynte jakten.


Det viste seg etter at isen hadde smeltet fløt det tusenvis av stor hestmakrell, lyr og sei på land. De hadde en gjennomsnittsvekt på 3-4 kilo. noen av de største var bortimot 6 kilo. Her var det duket for festmåltid for måker og ørn i flere uker fremover.  Var det dette ørnene ante når de samlet seg i så stort antall på isen noen uker i forveien ?.

Mens det ennå lå en tynn is på fjorden, var det mye action rundt på fjorden.Kamp om de få fiskene som var oppå isen


Besøk fra Svensk Lappland, kunne vi konstatere ut i  fra ringene denne fuglen hadde, grønn ring på høyre fot.


De voksne fuglene var i mindretall, men ga klar beskjed om hvem som var sjef


Drømmen og håpet er at jeg igjen skal oppleve som vintrene 2005, 06 og 07.

No comments:

Post a Comment